Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Add question

You must login to ask question.

Witam na blogu

Blog prawo dla Biznesu powstał w 2012 roku, jako kanał dzielenia się moimi przemyśleniami z każdym, kto miał na to ochotę. Gdy założyłem bloga, byłem aplikantem adwokackim, a ukończenie doktoratu wydawało mi się perspektywą równie bliską i konkretną, co przyjęcie euro.

Kim jestem Join Now

Tematem wciąż powracającym na moim blogu jest kwestia odpowiedzialności zarządu sp. z o.o. Wcześniejsze moje wpisy dotyczyły odpowiedzialności zarządu za długi spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. Co prawda, dzisiaj przedmiotem mojego zainteresowania będzie odpowiedzialność karna członków zarządu ...

Czytaj dalej...

Obecnie spółka cywilna cieszy się ogromną popularności wśród przedsiębiorców. Na jej powszechność bez wątpienia wpływają niskie koszty założenia i niewielka ilość formalności. Natomiast między prawnikami specjalizującymi się w prawie gospodarczym i handlowy trudno jest znaleźć zwolenników tej formy prowadzenia działalności. ...

Czytaj dalej...

Kolejny raz polski klub nie zagra w Lidze Mistrzów… Legia odpadła chociaż wygrała 6-1. Nie chcę tu pisać o piłce nożnej, chociaż bardzo ją lubię. Chciałem jedynie zwrócić uwagę na konsekwencje prawne nieznajomości przepisów i filozofii „jakoś to będzie”. Okazuje ...

Czytaj dalej...

Kilka tygodni przerwy, po której nie tylko trzeba, ale bardzo chce się wrócić do pracy. Samochodowy objazd po Bałkanach sprawił, że z jednej strony mogłem odpocząć i oderwać się od codzienności (co potrzebne jest nawet, gdy tak jak w moim ...

Czytaj dalej...

Na onecie pojawił się dzisiaj bardzo ciekawy artykuł o zabezpieczeniu roszczenia poprzez nakazanie zaprzestania posługiwania się znakiem towarowym, nazwą itp. Sprawa jest bardzo istotna i przypomina tę pomiędzy Fundacją Dariusza Michalczewskiego a producentem napojów energetycznych. Serdecznie polecam: http://biznes.onet.pl/cinkciarzpl-skarzy-sie-na-konkurenta-do-sadu,0,5640888,1,news-detal

Czytaj dalej...

Zdawałoby się, że to oczywiste na tyle, że nie trzeba tego zamieszczać w ustawie. Chodzi jednak o to, że dzięki uznaniu korupcji za czyn nieuczciwej konkurencji łatwiej jest dochodzić szerokich roszczeń przewidzianych przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca, który ...

Czytaj dalej...

Utrudnianie dostępu do rynku stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń prawa zaliczanych do czynów nieuczciwej konkurencji. Na gruncie art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyrosło bogate orzecznictwo, stanowił on również podstawę wielu opracowań. Z praktycznego punktu widzenia, utrudnianiem dostępu rynku ...

Czytaj dalej...

Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie I ACa 725/13. Sąd Apelacyjny rozstrzygnął sprawę dopuszczalności pobierania przez wielkie sieci handlowe innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Omawiany wyrok stanowi kontynuację ...

Czytaj dalej...

Zestawienie tych dwóch przepisów rodzi oczywiste kontrowersje. O co dokładnie chodzi? Art. 299 k.s.h. przewiduje odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania w stosunku do jej wierzycieli. Z kolei art. 5 k.c. wprowadza możliwość powołania się na ...

Czytaj dalej...

Zgromadzenie wspólników występuje w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej najważniejszym organem. W przeciwieństwie do rady nadzorczej i zarządu, zgromadzenie wspólników wymaga powołania, istnieje zawsze i niezależnie od pozostałych organów, a jego skład odzwierciedla skład wspólników spółki z ...

Czytaj dalej...

Prawdopodobnie jutro ukaże się mój artykuł w Rzeczpospolitej na temat możliwości zastrzeżenia tajemnicy w ofercie w prawie zamówień publicznych. Zapraszam do lektury. No i stało się: http://prawo.rp.pl/artykul/757643,1093372-Przetargi—iluzoryczna-zasada-jawnosci.html

Czytaj dalej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętać należy, że w świetle prawa przedsiębiorcą jest sama spółka, zaś nie musi być nim sam wspólnik. Działalność spółki jest więc niezależna od jej składu osobowego. Nie ma ...

Czytaj dalej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewnia ona bezpieczeństwo wspólnikom, ale pamiętać należy, że członkowie jej zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisania jej przez sąd do rejestru ...

Czytaj dalej...