O Autorze Najczęściej czytane Archiwum wpisów Słownik pojęć
Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 10 grudnia 2014, 7:52  |  Brak komentarzy

W poprzednich wpisach o spółce cywilnej skupiłem się głównie na jej wadach – moim celem było wykazanie, że nie jest to odpowiednia forma prawna do prowadzenia działalności gospodarczej na większą skalę. W naszym prawie istnieją inne, lepsze formy prawne pozwalające na realizowanie celów gospodarczych wspólnie z innymi osobami, które nie tworzą tylu problemów praktycznych co spółka cywilna. Osoby działające obecnie na rynku w ramach spółki cywilnej, nie są jednak z góry „skazane” na prowadzenie działalności w tym kształcie. Wbrew pozorom, aby zmienić formę prawną takiej działalności  nie jest też konieczna  likwidacja spółki cywilnej, która może wiązać się z dużymi kosztami […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 4 listopada 2014, 11:10  |  Brak komentarzy

W stosunkach między przedsiębiorcami bardzo popularną praktyką jest zastrzeganie kar umownych na wypadek różnych uchybień w wykonaniu umowy. Najczęściej występujące kary umowne dotyczą opóźnień w wykonaniu zobowiązania, czy też np. wykonania go w sposób niewłaściwy. Celem kary umownej jest ułatwienie kontrahentom dochodzenia rekompensaty pieniężnej za wykonanie postanowień umowy w sposób odmienny niż umówiony (bądź też oczywiście w przypadku niewykonania ich w ogóle). Ponadto kara umowna ma stanowić „zachętę” do wykonania zobowiązania w sposób prawidłowy. Wbrew nazwie celem kary umownej nie powinno być wyłącznie karanie drugiej strony umowy, niemniej jednak nieraz jest ona przewidziana w bardzo dużej wysokości, która w żaden […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 25 października 2014, 17:36  |  Brak komentarzy

Tematem wciąż powracającym na moim blogu jest kwestia odpowiedzialności zarządu sp. z o.o. Wcześniejsze moje wpisy dotyczyły odpowiedzialności zarządu za długi spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. Co prawda, dzisiaj przedmiotem mojego zainteresowania będzie odpowiedzialność karna członków zarządu spółki uregulowana w art. 586 k.s.h., chciałbym jednak na chwilę wrócić do kwestii podstawowych uregulowanych w art. 299 k.s.h. Jak już wcześniej wspominałem członek zarządu sp. z o.o. odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki jeśli nie zajdzie żadna z okoliczności wymienionych w art. 299 §2 k.s.h. tj.: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 4 października 2014, 23:28  |  Brak komentarzy

Obecnie spółka cywilna cieszy się ogromną popularności wśród przedsiębiorców. Na jej powszechność bez wątpienia wpływają niskie koszty założenia i niewielka ilość formalności. Natomiast między prawnikami specjalizującymi się w prawie gospodarczym i handlowy trudno jest znaleźć zwolenników tej formy prowadzenia działalności. Wynika to z faktu, że spółka cywilna będąc w rzeczywistości umową regulowaną przez przepisy kodeksu cywilnego ( art. 860 i następne) nie jest przystosowana do funkcjonowania na rynku jako podmiot gospodarczy. Spółka cywilna z uwagi na swoją konstrukcję wymaga ciągłego współdziałania wspólników, zaufania oraz lojalności. Jak wiadomo nierzadko w biznesie zdarza się sytuacja w której wspólnicy nie zgadzają się ze […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 23 września 2014, 12:55  |  Brak komentarzy

Umowa spółki cichej jest obecnie umową nienazwaną. Oznacza to , że nie jest ona uregulowana przez prawo. Nie należy zapominać, że w naszym systemie prawnym obowiązuje swoboda umów, a więc fakt, że nie odnajdziemy tej umowy w kodeksie cywilnym nie oznacza, że w obrocie ona nie występuje. Wręcz przeciwnie! Umowę spółki cichej uważa się za jedną z bardziej popularnych umów nienazwanych zawieranych przez przedsiębiorców.   Wynika to m.in.  z tego, że była ona wcześniej uregulowana w księdze drugiej kodeksu handlowego z 1934 r. Trudno jednak wymagać by z dnia na dzień przedsiębiorcy przyzwyczajeni do tej konstrukcji zrezygnowali z tej formy […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 10 września 2014, 9:14  |  Brak komentarzy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ustawą, która typizuje szereg czynów niedozwolonych wśród przedsiębiorców. Chciałbym się jednak tym razem skupić na jednym z nich, tj. na czynie wskazanym w art. 15 niniejszej ustawy, polegającym na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Przepis ten ma szczególnie doniosłe znaczenie z uwagi na dobro jakie chroni, a mianowicie chroni on najważniejszą sferę aktywności profesjonalnej przedsiębiorców, jaką jest wolność działalności na rynku. Swoboda działalności gospodarczej posiada bowiem status zasady konstytucyjnej uregulowanej w art. 22 Konstytucji RP. Konkretyzuje ją szereg ustaw szczególnych m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Na jej straży natomiast stoi ustawa o ochronie […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 22 sierpnia 2014, 16:07  |  Brak komentarzy

Większość ludzi sądzi, że dopuszczając się zachowań ogólnie uznawanych za nie „fair” narażają się jedynie na odpowiedzialność odszkodowawczą, bądź w najgorszym wypadku na zapłatę grzywny. Nic bardziej mylnego!! Duża część tego rodzaju zachowań jest przestępstwem za które grozi  kara pobawienia wolności gdzie górna granica waha się między 5, a 10 lat.  Jednym z przykładów jest przyjęcie korzyści majątkowej, czyli tak zwane łapownictwo bierne. Przestępstwo łapownictwa, o którym z resztą wciąż słyszy się mediach, zazwyczaj kojarzy nam się z funkcjonariuszami publicznymi, czy też politykami. Może więc będzie dla Was zaskoczeniem, że istnieje również przestępstwo łapownictwa menadżerskiego (in. gospodarczego), które dotyczy każdego […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 8 sierpnia 2014, 12:47  |  Brak komentarzy

Kolejny raz polski klub nie zagra w Lidze Mistrzów… Legia odpadła chociaż wygrała 6-1. Nie chcę tu pisać o piłce nożnej, chociaż bardzo ją lubię. Chciałem jedynie zwrócić uwagę na konsekwencje prawne nieznajomości przepisów i filozofii „jakoś to będzie”. Okazuje się, że nawet przy dobrze przemyślanym biznesie, znajomości rynku i wysokich umiejętnościach biznesowych nie ma siły na bezduszne i powiedzmy sobie szczerze – nieraz bzdurne przepisy. Zawsze mamy jednak wybór – możemy albo samodzielnie kombinować na zasadzie „Polak potrafi”, ale wówczas mamy raczej „Grę o plon” zamiast tronu… Inną opcją jest przywiązywanie należytej wagi do kwestii prawnych. I powiem szczerze, […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 7 sierpnia 2014, 13:27  |  Brak komentarzy

Powolne ożywienie gospodarcze sprawia, że sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych może znów stać się bardzo dochodowa. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że mechanizmy wspólnego inwestowania po kryzysie nie będą mniej popularne, niż wcześniej. Daje to możliwość zarobienia z jenej strony inwestorom, a z drugiej pośrednikom zajmującym się sprzedażą tych jednostek. Działalność tego rodzaju jest możliwa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i choć samo jego uzyskanie wydaje się procedurą mało skomplikowaną w rzeczywistości konieczne jest spełnienie licznych wymogań. Wiąże się to oczywiście ze skompletowaniem szeregu dokumentów określających m. in. sposób i warunki prowadzenia, zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (lub […]

Autor: Andrzej Jakubiec  |  Data: 27 lipca 2014, 10:09  |  Brak komentarzy

Kilka tygodni przerwy, po której nie tylko trzeba, ale bardzo chce się wrócić do pracy. Samochodowy objazd po Bałkanach sprawił, że z jednej strony mogłem odpocząć i oderwać się od codzienności (co potrzebne jest nawet, gdy tak jak w moim przypadku bardzo lubi się swoją pracę), z drugiej strony pozwolił mi poukładać sobie wiele informacji, które wpadły mi do głowy w ostatnich miesiącach. Tak, również, albo wręcz głównie związanych z prawnymi aspektami biznesu. Od tego czasu jeszcze większy nacisk położę na czyny nieuczciwej konkurencji. Jest to temat ciągle zbyt słabo zbadany i zdecydowanie za rzadko wykorzystywany w działalności małych i […]

  • Popularne tagi

  • Kategoria